Ključ za določanje
dnevnih metuljev Slovenije

Enrico Bonivento, Rudi Verovnik, Tomi Trilar, Elena Pittao, Ignac Sivec
-
Fotografije različnih avtorjev

V Sloveniji je razširjenih 179 vrst dnevnih metuljev (Lepidoptera: Hesperioidea et Papilionoidea). Zanje sta značilna dva para kril, prekrita s hitinastimi luskami, obustni aparat, ki je preoblikovan v sesalo, in dnevna aktivnost.
Interaktivni določevalni ključ je namenjen določanju odraslih dnevnih metuljev. Zajete so vse vrste, ki jih najdemo v Sloveniji.