Drugi jeziki
Interaktivni vodnik za določanje dreves, grmov, grmičev in lesnatih
vzpenjavk v Bavšici (Slovenija)

Pier Luigi Nimis, Alenka Petrinjak
-
Fotografije Andrea Moro

Interaktivni vodnik omogoča določanje dreves, grmov, grmičev in lesnatih vzpenjavk, ki rastejo v okolici zavarovane plezalne poti in planinskega učnega središča v Bavšici ( Triglavski narodni park).
Namenjen je šolam in posameznikom, ki želijo spoznavati lesnate rastline (40 vrst) v okolici zavarovane plezalne poti Bavšica in PUS Bavšica.
Nastal je v evropskem projektu SiiT - Interaktivna določevalna orodja za šole, s sodelovanjem Oddelka za biologijo Univerze v Trstu in Triglavskega narodnega parka.
Projekt SiiT je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.