Alte limbi
Buruieni frecvente
în culturile agricole din România

Pier Luigi Nimis
Felicia Boar, Doina Stana
Fotografii furnizate de Andrea Moro

Acest instrument este o cheie dichotomică pentru cele mai comune buruieni din culturile agricole. Instrumentul interactiv se adresează elevilor şi studenţilor de la specializările de profil şi este rezultatul colaborării între Department of Life Sciences of the University of Trieste (Italy), Şcoala Doctorală şi Disciplina Botanică din cadrul Facultăţii de Agricultură a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca (România).
Buruienile sunt plante vasculare din flora spontană, cu mare plasticitate ecologică, adaptate la condiţiile pedo-climatice locale, care împiedică creşterea plantelor de cultură şi produc mari pierderi economice.
Buruienile reprezintă factori naturali limitativi ai producţiei vegetale, astfel cunoaşterea morfologiei, particularităţilor biologice şi ecologice ale acestora este importantă din perspectiva managementului integrat al buruienilor în culturile agricole.
În ţările cu agricultură avansată, unele specii de buruieni sunt în număr relativ redus, ameninţate cu dispariţia, ca o consecinţă a noilor tehnologii agricole. În România, în ultimii ani, gradul de îmburuienare al culturilor agricole este mare, rezerva de seminţe şi muguri vegetativi din sol este alarmantă. Cunoaşterea speciilor de buruieni, interferenţa acestora cu planta de cultură reprezintă elemente importante în efortul de reducere a infestării culturilor agricole. Speciile cuprinse în cheia de determinare sunt încadrate sistematic conform Angiosperm Phylogeny Group (2009).
-------
Angiosperm Phylogeny Group (2009). An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG III. Botanical Journal of the Linnean Society 161(2): 105-121.