Alte limbi
Cheie de determinare interactiva
a pteridophytelor din Romania

Pier Luigi Nimis, Stefano Martellos
Felicia Boar, Adhelaiad Kerekes, Florin Crisan, Mircea Giurgiu
Fotografii furnizate de Andrea Moro

Acest intrument este o cheie de determinare interactiva a pteridophytelor de pe teritoriul Romaniei.
Pteridophytele sunt cormofite terestre, puţine adaptate mediului acvatic, cu vase conducătoare adevărate pentru conducerea apei şi substanţelor minerale. Ferigile sunt specii comune în pădurile temperate şi zonele tropicale, răspândite în păduri, locuri umede şi umbroase. Reproducrea pteridophytelor este asexuată şi sexuată. Înmulţirea asexuată se realizează cu ajutorul sporilor, grupaţi în sori pe suprafaţa inferioară a frunzelor sau la axilele acestora. Frunzele purtătoare de spori se numesc sporofile, iar cele lipsite de spori se numesc trofofile. Prin germinarea sporilor se formează protale pe care se dezvoltă anteridii şi arhegoane care dau naştere gameţilor. După fecundarea oosferei de către anteridii ia naştere o nouă plantă.


Stand-alone PocketPC version

DOWNLOAD Tested on Microsoft Windows OS
Download, decompress in a new folder and start by opening the "home.html" file