Altres idiomes
Materials per a una guia interactiva
de les plantes llenyoses de Catalunya

Pier Luigi Nimis, Stefano Martellos
Marina Ferrer Canal
Imatges de Andrea Moro

Aquesta és la primera versió d'una guia bàsica interactiva d'arbres, arbusts i lianes de Catalunya. Inclou una àmplia selecció d'espècies espontànies i cultivades en parcs i jardins, amb un total de 507 tàxons infragenèrics. La guia no és una flora completa de Catalunya, ja que no inclou totes les espècies llenyoses: ha estat creada en col•laboració amb el Real Jardín Botánico de Madrid com a base per a posteriors ampliacions i modificacions, i sobretot per a la creació de guies més petites i més fàcils dedicades a l'àmbit escolar. A partir d'aquest moment els Membres Associats espanyols del projecte europeu Key to Nature podran treballar en aquest primer esborrany fent correccions, eliminant o afegint espècies, modificant la nomenclatura, canviant el text, adaptant la terminologia, afegint notes i imatges originals per a cada espècie. L'element més important serà la possibilitat (gràcies a un facilíssim instrument facilitat per la xarxa Key to Nature) de crear automàticament guies més petites, adaptades a les exigències i necessitats de cada escola (Ex. Arbres i arbusts del jardí escolar), permetent després a alumnes i professors afegir continguts nous i originals a la "seva" guia.