Guia bàsica interactiva
d'arbres, arbustos i lianes
XTEC - Xarxa Telematica Educativa de Catalunya

Pier Luigi Nimis, Stefano Martellos
Marina Ferrer Canal, Silvia Lope
Imatges de Andrea Moro

Guia bàsica interactiva d'arbres, arbustos i lianes inclou una selecció d'espècies espontànies i conreades en parcs i jardins. Ha estat creada en col·laboració amb la Universitat de Trieste i el Real Jardí Botànic de Madrid. La finalitat d'aquesta guia és proporcionar una eina senzilla per a la identificació d'espècies que poden trobar-se en moltes de les sortides de camp que acostumen a realitzar-se des dels centres d'ensenyament. Gràcies a un senzill instrument facilitat en la xarxa de KeyToNature existeix la possibilitat de crear automàticament guies més petites, adaptades a les exigències i necessitats de cada centre (Ex. Arbres i arbustos del jardí escolar), permetent després a alumnes i professors afegir continguts nous i originals a "la seva" guia."


Stand-alone PocketPC version

DOWNLOAD Tested on Microsoft Windows OS
Download, decompress in a new folder and start by opening the "home.html" file