Bomen en struiken
van het Heempark Heeg
ETI BIOINFORMATICS

Pier Luigi Nimis, Stefano Martellos, Huub Veldhuijzen
Soortenlijst: H. van de Water - Vertaling: H. van Zanten
Illustraties door Andrea Moro

Mobiele sleutel voor de 39 soorten bomen en struiken in het Heempark Heeg, Steunpunt Natuur- en Milieueducatie Wymbritseradiel. Provincie Friesland.


Stand-alone PocketPC version

DOWNLOAD Tested on Microsoft Windows OS
Download, decompress in a new folder and start by opening the "home.html" file