Материали за интерактивен определител на диворастящи
и култивирани дървета и храсти в България
БИКАМ

Пиер Луиджи Нимис, Стефано Мартеллос
Екатерина Кожухарова, Пенчо Михнев
картини чрез (от) Андреа Моро

Това е първата версия на интерактивен определител на дървета и храсти в България. Той включва множество диворастящи и култивирани дървета и храсти в България. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: този интерактивен определител не обхваща всички дървета и храсти в България. На този етап той е създаден да служи като основа за бъдеща работа и за създаване на малки ключове, които да бъдат използвани при учебна работа в училища и университети, в рамките на Европейския проект KeyToNature. Следователно асоциираните членове на KeyToNature ще имат възможността да работят върху тази първа версия добавяйки или премахвайки видове, да променят номенклатурата, да пригаждат термионлогията съобразно учебните програми, да добавят бележки и картинки за всеки от видовете. Най-важният инструмент е възможността да се създават автоматично малки ключове според индивидуалните изисквания на училищата (например “дървета и храсти в училищния двор, парка” и т. н.), където потребителите (учители и ученици, преподаватели и студенти) ще имат възможността да добавят свои собствени бележки и съдържание към „техните” ключове, използвайки някои прости програмни инструменти предоставени от KeyToNature


Stand-alone PocketPC version

DOWNLOAD Tested on Microsoft Windows OS
Download, decompress in a new folder and start by opening the "home.html" file