Drugi jeziki
Interaktivni vodnik za določanje samoniklih
in gojenih lesnatih rastlin Slovenije

Pier Luigi Nimis, Stefano Martellos
Irena Kodele Krašna
Fotografije Andrea Moro

Interaktivni vodnik omogoča določanje dreves, grmovnic in vzpenjalk na območju Slovenije. Vključuje 408 taksonov in sicer večino samoniklih vrst (izjema so težavne skupine, npr. Rubus, Rosa, Sorbus...) ter kulturne in okrasne vrste, ki jih najpogosteje srečujemo na vrtovih in v parkih. Večina določevalnih znakov se nanaša na liste in cvetove, zato je določevalni ključ uporaben predvsem spomladi. Namenjen je predvsem šolam oziroma učiteljem in učencem, kot učni pripomoček pri pouku biologije in naravoslovja. Nastal je v evropskem projektu KeyToNature (KljučDoNarave) s sodelovanjem Oddelka za biologijo Univerze v Trstu in Prirodoslovnega muzeja Slovenije.


Stand-alone PocketPC version

DOWNLOAD Tested on Microsoft Windows OS
Download, decompress in a new folder and start by opening the "home.html" file