Drugi jeziki
NARAVOSLOVNO ZGODOVINSKA UČNA POT HRPELJE
Drevesa in grmovnice - vodnik
OSNOVNA ŠOLA Dragomirja Benčiča Brkina

Pier Luigi Nimis, Stefano Martellos
Suzana Godina Jelušič
Fotografije Andrea Moro

Naravoslovno zgodovinska učna pot je sad čezmejnega sodelovanja v projektu Interreg IIIa Italia –Slovenija. Osnovna šola je skupaj s Kulturno zgodovinskim društvom pripravila učno pot, na kateri se učenci sprehodijo skozi vas, kjer spoznajo arhitekturne in zgodovinske posebnosti kraja. Drugi del poti nas vodi skozi gozd, kjer se srečamo z naravnimi kraškimi pojavi in bogatim kraškim rastlinstvom.